IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

3 Pages V   1 2 3 >

Dakaray
Posted on: Jun 14 2013, 05:23 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


narilla

ძალიან საინტერესო მონაკვეთია MinD გადავიკითხე ბოლომდე


ფინალი სიკვდილია, მხოლოდ ერთმა გაბედა და თქვა "ჩემი მორწმუნე კიდეც, რომ მოკვდეს მაინც იცოცხლებს".

თუმცა ამჟამად სიკვდილზე მეტად აღარაფერი მენატრება, აღარ მსურს სიცოცხლე, იმიტომ რომ სიკვდილზე უარესია.........
ხორციელი სიკვდილი ხსნაა, მაგრამ ამ დასკვნამდე მისვლას დიდი დრო ჭირდება..........
უფრო სწორედ კი ჩვენ მაშინ მოვკვდით როდესაც მატერიაში ვიშვით.

ამპარტავანი ერის ნაწილებს ვხედავ მხოლოდ, ცოცხლად მოსიარულე გვამებს და ყველაზე მეტად რაც მაგიჟებს ეს იმის შეცნობაა, რომ ესეც მორიგი ილუზიაა.....................
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #100607 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: May 24 2013, 12:34 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


როს აღესრულა მიმწუხრის წირვა,
ლოცვით ამოველ გზები წნული და
სიტყვის ძარღვებში სისხლად ჩავწურე
მზე მოწყვეტილი ბროწეულიდან.
ეს მე ვარ, მე ვარ – ადამ და ევა
მსურს ჯოჯოხეთის სამოთხედ ქცევა.
ეს მე ვარ მკვლელი ძმისა – კაენი,
ხელდასისხლული ეს მე ვარ, მე ვარ.
ეს მე ვარ, მე ვარ მიღმა განედთა,
სად შენი პირველხატი განათდა.
თვით პირველცოდვის ვნებით შობილი,
ეს მე ვარ, მე ვარ ძე შეპყრობილი.
მე ვარ სირცხვილის შვილი შიშველი,
მე ვიცი ერთი სიტყვა – მიშველე!
და ვთესავ ამა სიტყვის ნიადაგ,
სიცოცხლის თესლად ვურევ ნიადაგს,
რომ სამერმისოდ მოვიმკა ენით
ლამექ, იობალ, თუბალ–კაენი.
ეს მე ვარ, ვქრები, ისევ ვენთები,
ყოველ ნაყოფში ვხორციელდები.
ვკვდები, სიკვდილშიც გმინვას ვუნდები,
ვიდრე გმინვითვე კვლავ დავბრუნდები.
ენუქ, ნოემა, ენოს, იობალ!
ეს მე ვარ, მე ვარ – კაცობრიობა.
ხან ძვირად გყიდი, ხან კი იაფად,
ხან იუდა ვარ, ხან კაიაფა.
ეს მე ვარ, ხეზე თუ ავა ზაქე,
დღეს მეძავი ვარ, ხვალ ავაზაკი.
ვალის ამკრეფი, თავად მოვალე
ეს მე ვარ, მე ვარ – ავკეთროვანი.
კაცობრიობის სნეული ძე ვარ,
კაცობრიობა – ეს მე ვარ, მე ვარ.
სამყაროს რიტმულ სუნთქვის გამებში,
შესაქმის პირველ ცხოველ ღამეში
ეს მე ავეშვი გზნებით ველურით,
როგორც პრომეთე და გილგამეში.
ვყვირივარ, ვგოდებ და ვიუწყები,
ეს მე ვარ შვილი შენი უძღები.
დამსმენის ენა – სამარის მთხრელი,
მემრუშეს ხვევნა, ჯალათის ხელი,
ეს მე ვარ მონა ჩემი ბუნების,
ძე მომლოდინე შინ დაბრუნების.
კაცობრიობა – ეს მე ვარ, მე ვარ.
მე დავიწყების ბურუსში ვწევარ.
უგულო აზრთა და ფიქრთა ცქერა,
გულის უფიქრო, უაზრო ძგერა,
არათუ ერთი უბრალო სიტყვა,
მე მტკივა ყველა უსულო ბგერა.
თუმცა მრავალი მელის წვალება,
მჯერა ჩემს გახრწნილ წიაღშიც შეხვალ,
ამ ჯოჯოხეთის ფერისცვალება,
სამოთხედ ქცევა – ეს უკვე შენ ხარ.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #99836 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: May 23 2013, 11:32 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


giorgi.milani
პ.ს ეს ისე ბონუსად:

რეინკარნაცია მართლმადიდებლობაში?

„თავნი და ბოლონი იტყვიან გიორგი“, სადაც მამა გიორგი ბასილაძე იოანე მოციქულზე და საქართველოზე საუბრობს:

კითხვა: მამა გიორგი, ნეტარი ანდრია სალოსის ცხოვრებაში არის ასეთი ეპიზოდი, როდესაც წმიდა ეპიფანე მისი მოწაფე ეკითხება მას წმიდა ილია წინასწარმეტყველზე: – „რაი არს ჭეშმარიტი სიტყვა, რომელსა იტყვიან, ვითარმედ ილია წინასწარმეტყველი არს ღრუბელთა ზედა განმგე და ეტლთა მისგან გამოვალს ხმა ქუხილისა, რამეთუ სძლევს ვეშაპსო? – ნეტარი ანდრია კი პასუხობს შემდეგნაირად: „ნუ იყოფინ, შვილო, ეგე ვითარნი, თუმცა ყოვლადვე რაიცა იყოს (თუმცა, მუდამ ადრე სწამდათ, რაიცა იყო აქნობამდის), ეგე ვითარნი სიტყვანი, რამეთუ უმეცართა კაცთა არს სიტყვა ეგე, – და გინა მწვალებელთა ანუ უსჯულოთა და ყოვლადვე არა ჯერ–არს ქრისტიანეთა ეგე ვითარცა სიტყვა რწმუნებად, რამეთუ ილია ცად არა აღსრულ არს, არამედ ფრიად პატივ–სცა ღმერთმან პირველ აქაბ მეფისაზე, და მისცა ხელმწიფება ჰაერთა ზედა, ცვარისა და სიხმილისა. და აწ ოდესცა ვინმეს ენებოს, ევედროს, აქვს კადნიერება წინაშე ღვთისა, მიანიჭებს თხოვნასა მვედრებელთა მისთასა, გინა წვიმისათვის, გინა სიხმილისათვის. ხოლო ცად არავინ აღსრულ არს, გარნა ძე ღვთისა, მხოლოდ–შობილი, რომელი იგი გარდამოხდა ზეცით და მისცა ცხოვრება სოფელსა. ხოლო ესე ვუწყით ილიასათვის, ვითარმედ ცხოველ არს (ცოცხალ არს) ხორცითა, ხოლო ადგილი არა ვინ უწყის, თუ სადა იყოფების და ეგრეთვე იოანე მახარობელი და ღვთისმეტყველი ხორცითა არს, არამედ ადგილი არავინ უწყის, თუ სადა იყოფების და არცა ვინ ღირს არს ჩვენ უღირსთაგანი ხილვად მისსა, ხოლო მართალნი და წმიდანნი კაცნი მრავალ–გზის იხილვიან. და ეგრეთვე ენუქ წინასწარნეტყველიც ცოცხალ არს და იქცევის ერთა შორის და ვერვინ სცნობს თუ რომელ არს იგი. – ეს ადგილი ჩვენ რამოდენიმე მოძღვარს ვკითხეთ, რათა განემარტათ, თუ რას ნიშნავდა, ანდრია სალოსის ეს სიტყვები – რომ ილია წინასწარმეტყველი ცად არ ასულაო, არცა იოანე და არცა ენუქ წინასწარმეტყველი, და კიდევ – ხოლო ცად არავინ აღსრულ არს, გარნა ძე ღვთისაო, მოძღვრებმა გვიპასუხეს, რომ ეს მოსაზრება არის პირადად ნეტარი ანდრიასი და არა ეკლესიის მიერ დადგენილი ჭეშმარიტება. თქვენ რას გვეტყოდით?

პასუხი: ნეტავ, ანდრია სალოსზე დიდებს ვის დაუსვით ეს შეკითხვა?.. ანდრია სალოსის სიტყვები ჭეშმარითებაა! ცოტა ვინმეს სულიერი ხედვა თუ გაუტოლდება წმინდანთაგან ნეტარ ანდრიას ხედვას!.. ის ძალიან შორს იხედებოდა!.. ყველაფერი ეს მალე განმჟღავნდება. მე კი გეტყვით – მოციქული და მახარობელი იოანე დღეს საქართველოში არის!.. ის ჩვენში დადის ხორცით!.. ელიასაც ნახავთ საქართველოში!..

  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #99834 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: May 23 2013, 11:23 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


giorgi.milani
ერთი უბრალოდ პასუხი მაქვს შენთვის . შენი ლაპარაკიდან გამომდინარე იესო არ ყოფილა ღმერთის ძე ანუ ღმერთი. შენი აზრით ის იყო უკვე მანამდე მოსული წინასწარმეტყველი. ესეიგი იესო გამოდის რომ ყოფილა წინაწსარმეტყველი და არა ღმერთი ესე გამოდის ხო?

ეგრე გამოდის მხოლოდ მაშინ თუ ეგრე გინდა რომ გამოიყვანო და სხვანაირად აღქმა არ შეგეძლოს ჩემი ნათქვამისა.
ობიექტურად კი აი ასე გამოდის: "ქრისტე არსით იყო სული რომელიც წარსულში წინასწარმეტყველების სახით მოევლინებოდა მატერიალურ სამყაროს", "ხოლო ეს სული ღმერთია".
1.თან შენი პირითვე ამბობ, ბიბლიაში რეინკარნაციის შესახებ არაფერი წერიაო. რატო?
იმიტომ რომ სიტყვა რეინკარნაცია მე-15 საუკუნიდან შემოვიდა ლექსიკაში ჩვ.წ.აღ-ით.
მათე , მარკოზი , ლუკა და იოანეზე მეტი იცი?
კიი ვიცი, მაგალითად იურისპრუდენცია, ფიზიკა, ქიმია, მედიცინა, მაგათზე უკეთ ვიცი, რაც შეეხება სულიერ თეოლოგიურ საკითხებს აქ რაიმის ცოდნა უვარგისია, რადგან ეს საკითხები შესწავლის საგანი ვერ იქნება და თუ იქნება გამოვა სისულელე.
თუ ბიბლიაზე უფრო მნიშვნელოვანი რამ არსებობს რაზეც დაეყრდნობი?
კი არსებობს, სულიწმიდა ქვია სახელად ცოცხალი ავტორი, ბიბლია წყვდიადის ძალებმა ზეპირად იციან მაგრამ აზრი?
2. რაში უნდა დაჭირვებოდათ , რომ რეინკარნაციის შესახებ დაემალათ ხალხისთვის და ხაზს ვუსვამ <მოეტყუებინათ> ისინი?
ფულის საკეთებლად, ხალხის მასების სამართავად, პატარებს ბუათი აშინებდნენ დიდებს ჯოჯოხეთით, მრევლს თუ ეტყვი ამ ცხოვრებაში თუ არა მომავალში გაქვს ცხონების შანსიო ფეხზე დაიკიდებს ყველაფერს და ეს არ აწყობდათ, დღესაც იგივე ხდება, როდესაც ქადაგებენ "მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაღში ცხონებას", "სულის მხოლოდ ერთხელ მოქცევის ზღაპარს", "აქ ის იგულისხმება იქ ის იგულისხმებას", ადამიანს უსპობენ შანსს და თან მზაკვრულად მიმართულებას აძლევენ ვის ქისაში უნდა აჩხრიალოს გროშები.
ანუ ქრისტე , ქრისტეს მოციქულები და წმინდანები მრუშობდნენ შენი აზრით
მკვეთრ სინათლეზე როგორი რეაქცია გაქვს? ძილის ციკლი მოწესრიგებული გაქვს? კოშმარები ხომ არ გაწუხებს?
რომ ხალხს ეუბნებოდნენ ერთხელ მოხვალთ და ერთხელ მოკვდებითო?
მსგავსი რამ არც ქრისტეს უთქვამს და არც მის მოციქულებს, ებრაელთა წერილში არის პავლეს მიერ აღნიშნული სულთა ერთხელ მოქცევის შესახებ და ამას ებღაუჭება მართლმადიდებლური სწავლება, ოღონდ იმას აღარ ამხელენ რომ ეს სიტყვები ქრისტიანებს ეხებათ მხოლოდ, ვინაიდან ქრისტიანი = ცხონებას და შესაბამისად = რეინკარნაციის ციკლის დასასრულს.
ვინაიდან ჭეშმარიტ ქრისტიანს აღარ ჭირდება სამომავლო რეინკარნაცია გამოსასწორებლად რადგან ხსნა აქვს.
სამაგიეროდ ბუდისტებს, ინდუისტებს, მუსლიმებსა და იუდეველებს ჯოჯოხეთის საგზური გამოუწერეს, ანუ ღვთის გადასაწყვეტი საკითხი თვითნებურად გადაწყვიტეს. ის კი დაავიწყდათ რომ ქმნილების არასრულყოფილება პირდაპირ მიუთითებს შემქმნელის უსუსურობაზე, ჩემს ღმერთს კი არასრულყოფილი არაფერი შეუქმნია, ეს პროცესი სულთა "ძერწვაა" საბოლოვო ჯამში სრულყოფილი შედეგის მისაღებად.

როდესაც ეკითხებიან იოანეს ელია ხარ? ის პასუხობს რომ: "არა!" რატომ? იმიტომ რომ ელია სული იყო, ის კი ჭურჭელი, ის უბრალოდ ელიას ჭურჭელი იყო, ისევე როგორც ადამიანი იესო შემოქმედის ჭურჭელი.
ხოლო იესო ამბობს: ელია უკვე მოვიდა.
ასე რომ: ჯერ გაერკვიე ვინ არის სინამდვილეში იესო, შემდეგ მიხვდი რომ ის 2000 წლის წიმ მოსული ებრაელი კაცი ან ხატზე დახატული სურათი არ არის, ბოლოს მიხვდი რომ ელია და იესო ეს ერთი სულის გამოვლინებაა და საბოლოვოდ იქნებ იმასაც მიხვდე რა არის ღმერთი.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #99833 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: May 13 2013, 12:38 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


giorgi.milani
ეგ ვინ გითხრა შენ?
ვინ უთხრა და ეკლესიის ისტორიამ ჩვ.წ.აღ-ით მე-6 საუკუნამდე ეკლესია აღიარებდა რეინკარნაციას, მტკიცებულება თუ გსურს მოგართმევ.
ბიბლიაში არ წერია
აქ კიდევ ცდები, ბიბლიაში უამრავი მაგალითი წერია, სადაც იკითხება რომ იუდევლებსაც და პირველ ქრისტიანებსაც კარგად ქონდათ გათვიცნობიერებული რეინკარნაცია როგორც მოვლენა, რამოდენიმე მაგალითს მოგიყვან:
მაგალითად როდესაც იოანე ნათლისმცემელთან ფარისევლები მიდიან ეკითხებიან ელია ხარ?
ეხლა გეკითხები შენთან რომ მოვიდნენ და გკითხონ ზვიად გამსახურდია ხარ? ელემენტარული ის კითხვა მაინც ხომ უნდა დაგებადოს რად ეკითხება წმიდა წერილში განსწავლული ფარისეველი დღევანდელ კაცს ოთხასი წლის წინ გარდაცვლილ პიროვნებაზე ის ხომ არ ხარო?
მაგალითი მეორე:
მათეს სახარება
თავი მეჩვიდმეტე

10. ჰკითხეს მას მოწაფეებმა და უთხრეს: რატომ ამბობენ მწიგნობარნი, პირველად ელია უნდა მოვიდესო?

11. ხოლო მან პასუხად თქვა: ელია მართლაც პირველად მოვა და აღადგენს ყოველს;

12. მაგრამ გეუბნებით თქვენ: ელია უკვე მოვიდა, და ვერ იცნეს იგი, არამედ როგორც უნდოდათ, ისე მოექცნენ. იგივე ტანჯვა ელის მათგან კაცის ძესაც.

13. მაშინ მიხვდნენ მოწაფეები, რომ იოანე ნათლისმცემელზე ელაპარაკებოდა მათ.

სიტყვები: "ელია უკვე მოვიდა" გეუბნება რამეს? აქ ხომ არ ამბობს იესო რომ ელია მოვა, ის ამბობს "უკვე მოვიდა" და ვისი სახითაც მოვიდა ეს 400 წლის წინ გარდაცვლილი წინასწარმეტყველი ესეც წერია:

13. მაშინ მიხვდნენ მოწაფეები, რომ იოანე ნათლისმცემელზე ელაპარაკებოდა მათ.

გარდა ამისა იესო ეკითხებოდა ხოლმე საკუთარ მოწაფეებს ვინ ვგონივარო ხალხს? ხოლო ისინი პასუხობდნენ ზოგს იერემია გონიხარ, ზოგს ესაია, ზოგს ეზეკიელი.
გეკითხები როგორ უნდა მეგონოს მე დღეს არსებული კაცი 600, 700 და 1000 წლის წინ გარდაცვლილი პიროვნებები?

ამას გარდა უამრავი მცირე თუ დიდი მინიშნება არსებობს წმიდა წერილში რაც რეინკარნაციის მოვლენის უტყუარობაზე მიანიშნებს რომლებზედაც აღარ დავკონკრეტდები რადგან როგორც ვინმე ეკლესიასტე (შლომო მეფე) წერს:

ეკლესიასტე
თავი პირველი

18. რადგან, როცა დიდია სიბრძნე, დარდიც დიდია; მრავლის შეცნობა ადამიანს წუხილს უმრავლებს.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #99387 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 29 2013, 04:33 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


ადამიანის ქვეცნობიერზე ვერც 25-ე კადრი ახდენს ზემოქმედებას, ვერც 30-ე და ვერც 90-ე. ადამიანზე ზემოქმედებას ახდენს დაჯერება იმისა რომ 25-ე კადრი ახდენს მის ქვეცნობიერზე ზემოქმედებას, იგივე ეხება ჰიპნოზს, შუაზე გაიხა ესპანეთში ერთ ერთი სახელგანთქმული და "ყოვლისშემძლე" ჰიპნოზიორი მაგრამ ვერ შეძლო ჩემი დაჰიპნოზება, მრავალგზის ცდის შემდგომ დაღლილმა მკითხა, შენ ძალიან ძლიერი პიროვნება ხარ, ვერაფერს გავხდი შენთან, რაში მდგომარეობს შენი საიდუმლო? მე გამეღიმა და ვუპასუხე: ძალიან მარტივში, შენ აჰიპნოზებ იმათ ვისაც ჯერათ რომ დააჰიპნოზებ, ხოლო იმათ ვისაც არ ჯერათ რომ დააჰიპნოზებ ვერ დააჰიპნოზებ რამდენიც არ უნდა ეცადო და რა მეთოდებიც არ უნდა გამოიყენო.

პ.ს იგივე ეხება ილუზიას. "თქვენ გჯერათ რომ ეს ილუზია რეალობაა და ამიტომაც არის ეს თქვენი რეალობა, თქვენ თუ არ დაიჯერებთ, რომ ეს რეალობაა დაინახავთ სინამდვილეში ობიექტურ რეალობას".
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97425 · Replies: 12 · Views: 8,478

Dakaray
Posted on: Mar 25 2013, 07:52 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


violetflame


საინტერესოდ მსჯელობთ, მაგრამ ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ამ ცხოვრებაში ყველა წყვდიადის სულით იბადებს.


ნუ დამეთანხმებით, მე ამაში ტრაგიკულს ვერაფერს ვხედავ, ამით არც ის ფაქტი შეიცვლება რომ ადამიანი წყვდიადის სულით იბადება, რასაც შეფარვით ადამის ცოდვას უწოდებენ და არც მე დამწყდება გული რომ არ დამეთანხმეთ.

. სული ყველა ერთი წრაროსგან, ანუ ღმერთისგან, მოდის და თვდაპირველად ყველა ღვთიურ სიწმინდეს და ნაპერწკალს ატარებს.

ასე რომ იყოს სრულყოფილები ვიშვებოდით, რადგან მასში არ არის არასრულყოფილება და არც არასრულყოფილს ქმნის რასმე. აღარ აქვს ადამიანს ეგ "ნაპერწკლები" ქონდა ადრე და განირიდა, დაკარგა, ახლა უნდა შეიძინოს და აღზარდოს საკუთარ თავში თორემ ასე ბონუსად მატერიაში შობისას არ ეძლევა, სული კეთილი რომ იბადებოდეს აქ, მას იესო ერქმეოდა, ან ელია, ან რომელიმე წინასწარმეტყველთაგამი უფლისა და ასეთს კი არ გამოაძევებდა მარადისობის მამა ასეთი ნებით მოვიდოდა როგორც მესია, საქმე იმაშია რომ მატერიაში ნასწავლი ზღაპრები აბნევს ადამიანს, არ სცოდა მან მატერიაში, მან სულიერ სამყაროში შესცოდა და სწორედ ამიტომ მიიღო საჩუქრად "მატერია", არ იყო ის ედემი შუამდინარეთში, როგორც ბარი საერტოდ არ არსებობდა, ამ ამბით აღწერილია ადამიანის, როგორც სულიერი ქმნილების დაცემა, სულიერი სამყაროდან მატერიალურ სამყარომდე, აი მისი გამოძევება სწორედ სულიერიდან მიწიერში მოხდა და არა შუამდინარეთში არსებული ბაღიდან ისევ შუამდინარეთში გამოგდება, ეს იქ მიქარა და სასჯელად წუთისოფელი მიიღო, ეს იქვე გახდა ადამიანი, არსება რომელმაც განიშორა სული ნათლისა და ეზიარა წყვდიადის სულს, ეს იქ სულიერ სამყაროში დაეცა და სულიერი სამყაროდან გამოძევდა ამ ფორმით ილუზიაში, ასე რომ ილუზიაში ნათელი არ ვარდება, ნათელმა შეიძლება სპეციალაურად ჩაიგდოს ნებით თავი ილუზიაში, რათა როგორც მესიამ დააბრუნოს ადამიანი იქ საიდანაც დაეცა, ხოლო სიტყვებს "მე და მამა ერთი ვართ, მხოლოდ ამ სულის მქონე წარმოსთქვამს", წყვდიადის სულით გაბერილი ხორციელი ტომრები კი სულ აქ დავიბადებით სანამ ჩვენში არსებულ წყვდიადს ისევ იმ ნათლად არ გარდავქმნით, რომელიც გაგვაჩნდა და განვირიდეთ, იქ იმ ბიბლიურ ისტორიაში ყველას გონია რომ 1 კაცის სახელად ადამის დაცემაა აღწერილი, არა ბატონებო, ის ადამი კაცობრიობას გამოხატავს, იქ მე და შენ დავეცით და კიდევ 7 მილიარდი სხვა, ეს ჩვენ ვართ ის ადამი, ხოლო ევა კი ჩვენი სურვილია ცნობისმოყვარეობისა და ახლის შეცნობისა და არა გამოგლეჯილი ნეკნიდან შექმნილი მდედრი. გველი კი გარემო გამღიზიანებელი პირობა რამაც ევა, ანუ სურვილი მომართა ადამის ანუ კაცობრიობის ცოდვით დასაცემად, ამიტომაც ეგ "ნაპერწკლები" დიდი ხნის წინ დავკარგეთ და რაც დაგვრჩა და გვაქვს, იმას ღვთიური ნაპერწკალი კი არა ეშმაკის სული ქვია.

მერე ყველა თავის გზას ირჩევს - ან სინათლისკენ ან სიბნელისკენ

როდის მერე? რად ვიბადები მე იმ პირობით იძულებული რომ არჩევანი უნდა გავაკეთო? განა ასეთი ეგოისტია ღმერთი რომ მე არსებობაში შემომიყვანა უძლური ცოდვილი და თან არჩევანის გაკეთების აუცილებელი პირობა ამკიდა? რატომ არ აკიდა იგივე პირობა ნებისმიერ წმინდა ანგელოზს? ნუთუ მიკერძოვებულია? არჩევანის წინაშე ადამიანმა საკუთარი თავი მაშინ დააყენა როდესაც დაეცა და მადლობა ღმერთს ეს არჩევანი მაინც მოგვეცა, როგორც შანსი, ეს არჩევანი მის მიერ ძალად შემოკვეხებული ვალდებულება კი არ არის წმინდა უფრთო ადამიანების საცდუნებლად, არამედ შანსია უკვე დაცემული დეგრადირებული ადამიანის აღსადგენად, ადამიანს კი ეს არჩევანი როგორც შანსი ეძლევა იმიტომ რომ ის არასრულყოფილი, ცოდვილი, მოკვდავი და ბოროტი არსებაა იმ წამიდანვე რა წამსაც დედის საშოდან გამოძვრება. უკვე მომხმარებელია და არა გამცემი, უკვე მინდაზეა ორიენტირებული, უკვე ეგოცენტრულია, სანამ სუსტია დაცოცავს ძუძუს ეძებს რომ არასრულყოფილი სურვილი შიმშილი დაიკმაყოფილოს, გაიზრდება და უარესად გაეგოისტდება, შიმშილთან ერთად ახლა პატივმოყვარეობის სურვილის დასაკმაყოფილებლად შეძვრება პოლიტ პარტიაში, მეძავებში დაიწყებს სირბილს სექსუალური სურვილების დასაკმაყოფილებლად და ასე გაუთავებლად დაძრწის საკუთარი სურვილების ასასრულებლად, ეს თამაში კი ქარის დევნას გავს, ვინაიდან მატერიაში არ არსებობს ისეთი წყალი, რომელსაც დალევ და აღარ მოგწყურდება, ასეთი წყარო მხოლოდ სულიერ სამყაროშია.

ვისაც ვერ გადაუწყვეტავთ რომლისკენ წავიდნენ 'ნაცრისფერი' სულები ქვიათ.

ნაცრისფერი ნელტბილი და ნეიტრალური ამ გზაზე ძალიანაც რომ გინდოდეს ადამიანს ვერ იქნები, რადგან როგორც თავად ამბობ ქრისტემ თქვა, 2 ბატონის მსახური ვერ იქნები.

ჰო და თუ კი ნათლის სულით ვიბადებით და ხორცშესხმული სულიწმიდა დგას ჩვენი ბავშვების სახით, მაშ როგორღა ავირჩიოთ? ნუთუ სრულყოფილი ნათელი ღმერთი ძლიერი და მარადისობის მამა, ბოროტს აირჩევს? და თუ ვერა მაშ აბა არჩევანის აზრი? არჩევანს მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი როდესაც მისი გაკეთება შეგიძლია, ნათელს კი არ შეუძლია ამ არჩევნის გაკეთება, ვერ გააკეთებს ჭეშმარიტი ღმერთი ბოროტის სასარგებლოდ არჩევანს, რადგან თავად შეიქმნება შემდეგ ის ბოროტი, არჩევანი ეს შეიძლება ბოროტმა გააკეთოს სიკეთის სასარგებლოდ და გახდეს ბოროტი სული, სული კეთილი. ჩამოიშოროს ბოროტება და აღივსოს სიკეთით, რითაც ერთობას მიაღწევს შემოქმედთან, თორემ სული ნათლისა როდესაც ვიყავით კი გავაკეთეთ ერთხელ წყვდიადის სასარგებლოდ არჩევანი დავკარგეთ ერთობა, გავწყვიტეთ კავშირი და რაც მივიღეთ შედეგად კი ხედავთ ყოველდღიურად, ძალადობა, შიმშილი, დეპრესია და სიკვდილი.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97240 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 25 2013, 07:10 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


gio.geoo
სული ერთია.

კი საბოლოვო ჯამში 1 სული არსებობს და აი ამ 1 სულს ხედავს ადამიანი სიკეთედ და ბოროტებად, რთულ საკითხს შეეხე...................
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97239 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 24 2013, 10:40 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


ano

ზოგადად სულ 2 სული არსებობს, სული ნათლისა ანუ წმინდა სული და სული წყვდიადისა ანუ არაწმინდა სული, ადამიანს ან ერთი აქვს ან მეორე, სამწუხაროდ კი ადამიანი სწორედ რომ წყვდიადის სულით იბადება აქ ამ წუთისოფელში. ხოლო ნათლის სულს მოგვიანებით იღებს ან არ იღებს.


  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97224 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 24 2013, 12:51 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


elli
მუსულმანები, ბუდისტები და თუნდაც იეღოვრელების საქმე როგორააა?

სულიწმინდა ყველგანაა და ყველასთან, ყველაში, ის არ უყურებს პიროვნების რელიგიურ მრწამსს, არამედ მის გულს, ანუ ზრახვებსა და საქციელებს. ასე რომ იეღოველი იქნება, ბუდისტი თუ მუსლიმანი ხსნა ყველასთვისაა და ასე ექსკლუზიური გადარჩენისა და ცხონების უფლებები არავის აქვს.


ano
ანუ იესო და იეჰოვა სხვადასხვაა? თუ ერთიდაიგივე?

სხვადასხვა პიროვნებები არიან, სული აქვთ ერთი.

  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97190 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 23 2013, 04:49 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


gio.geoo
რომელ ცათა სასუფეველში? რას ეძახი ცათა სასუფეველს? ყველას თავის შეხედულება აქვს ამ საკითხზე...

ცათა სასუფეველს ვეძახი და არის უსასრულობის სამყაროს, ერთადერთ რეალურ სამყაროს რომლის ანარეკლებიც არის სხვა დანარჩენი.

tikoroma
ე.ი. თქვენი აზრით ქრისტე ერთადერთი გზაა

ერთადერთი გზა არის სულიწმინდა ქრისტე კი როგორც მისი გამოვლინება იმ მოძღვრების მომტანია რომელიც გზას კვალავს ამ სამყარომდე მიმყვანს. წმინდა სულის გარეში ვერ მოხვდება ადამიანი ამ უზენაეს რეალობაში, ამ სულის გარეშე შესაძლებელია მოხვდეს ერთ ერთ სულიერ სამყაროში, ზემოთ დავწერე როგორც, მაგრამ ის სამყაროც ილუზორულია უზენაეს რეალობასთან მიმართებაში, არსებობით კი მხოლოდ ერთი სამყარო არსებობს, ქრისტიანები მას ცათა სასუფეველს უწოდებენ. რომელიც ჩვენს შორისაა და რომელშიც ვართ ახლა და ამ წამს, უბედურება კი ის არის რომ ამის შესახებ არ ვიცით და ვერც ვერასოდეს გამოვალთ ამ ილუზიიდან თუ არა ისევ და ისევ იმ სულის დახმარებით რომელიც ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთია.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97133 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 23 2013, 12:49 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


elli
რამდენადაც მივხვდი, აქ იმაზეა საუბარი, რომ თუ არ მოინათლები ცათა სასუფეველს ვერ იხილავო ხომ? თუ ვცდები?

არ ცდებით მაგრამ აქ წყლით რიტუალურ ნატლობაზე არ არის საუბარი არამედ წმინდა სულით ნათლობას ეხება ეს დიალოგი, როგორც იოანე ამბობდა, მე გნათლავთ წყლით ჩემს შემდეგ მომავალი კი ის ვისი სანდლის თასმების შეხსნის ღირსიც არ ვარ, მოგნათლავთ სულიწმიდითა და ცეცხლით.

tikoroma
რეინკარნაციასთან რა შუაშია ეს ქადაგებები

რეინკარნაციასთან იმ შუაშია, რომ ................ "ვინც ამ სულს არ მიიღებს, ვერ შევა ცათა სასუფეველში" ეს სიტყვები ეზოთერულად შემდეგნაირად ჟღერს: ვინც სულით უფალთან ერთობას არ მიაღწევს ვერ დააღწევს თავს იმ წრებრუნვას რასაც რეინკარნაცია ქვია და მუდამ აქ მატერიში დაიბადება, ეს არის ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა თავი დააღწიო რეინკარნაციას და თან მართალი იყო, სხვა გზაც არსებობს რეინკარნაციისაგან თავის დასაღწევი გზა წყვდიადისა ანუ მატერიიდან გაგიყვანენ ახალ რეალობაში მაგრამ ის სამყარო სადაც ბნელეთის ძალები გაგიყვანენ, უმაღლეს რეალობასთან შედარებით ისეთივე ილუზორულია, როგორც მატერიალური სამყარო.

tikoroma


შენ გული აგიჩუყდა ამ სიტყვებზე მგონი

არა გული არ ამჩუყებია, პირიქით გამეხარდა რომ სინანულის გრძნობის მქონე ადამიანს შევხვდი, ძალიან ბევრს ფეხებზე კიდია საკუთარი ბილწი საქციელები და მზაკვრულად თვალთმაქცობს. ეს ადამიანი კი გულწრფელია და ასეთები მოწონს უფალ იესოს.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97128 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 22 2013, 01:24 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


QUOTE(sentimennte @ Mar 21 2013, 02:47 PM) *
Dakaray
eg xom ertgvari saidumloebacaa, ai is momenti,is wami,roca xvdebi,shenshi ragac icvleba, ragac xdeba da es ragac araamqveyniuria, aramaterialuria, ai is wami amouxsneli rcheba, roca suliwmida modis da mteli sheni arseba,imave sxeulshi, imave sulit axlidan ibadeba, axal sicocxleshi, ver vxsni da verc avxsni amas, mere mere mivxvdi rom mteli cxovrebis manzilze, tviton mudmivad chemtanaa da periodulad dabadebamdec,mucelshive "damanaxa" tavi, ra unda gameazrebina? Ra unda agmeqva? Verc veraperi, adamianebis agqma iseti pawawaa, ususuri.. mere drodadro maxsenebda tavis arsebobas, mere upro da upro gaxshirda da mere ukve kvals xedav rogor moqmedebs shens cxovrebashi, rogor gismens, giparavs, zrunavs, gzrdis, grwvtnis, da bolos ubralod gixaria rom arsebobs smile.gif dausruleblad sheizleba saubari, ubralod marto amis shesacnobad girda am qveynad dabadeba, bevri maqvs satqmeli magram ver vambob da arc vambob xolme smile.gifრასაც თქვენ აღწერთ მაგ პროცესს იესო ზეციდან შობას უწოდებს და სწორედ ამ პროცესზე ესაუბრება მღვდელმთავარ ნიკოდემოსს, ეუბნება რა: ის ვინც წყლითა და სულით არ იშვება ვერ იხილავს ცათა სასუფეველს, ნიკოდემოსს კი მატერიალური შობა ეგონა და გაუკვირდა, ხელმეორედ როგორ უნდა იშვასო ადამიანი, მან კი მიუგო ჭეშმარიტად გეუბნები ვინც ზეციდან არ იშვება ვერ შევა ცათა სასუფეველში, ეს შობა ახალი კაცის დაბადებაა ძველ კაცში, რომელზეც წერს პავლე მოციქული რომ როგორც ბინძური ტანისამოსი ისე უნდა გავიხადოთ და გადავაგდოთ, ეს არის ძველი კაცი ყოველგვარი ბოროტება, სიძვა, მრუშობა, კაცის კვლა, ცილისწამება და ა.შ ახალი კაცი კი სიკეთის საქმეებია, ამიტომ აქ შინაგანში ტვისებათა ცვლაზეა საუბარი, ხოლო ის ვინც ამბობს რომ ზეციდან იშვა ანუ წმინდა სულით გამოვლინდა და ფლობს მის მადლს სიკეთისა და რწმენის საქმეებით უნდა ამტკიცებდეს ამ ნათქვამს და არა ლიტონი სიტყვებით, ასეთი ახალი კაცი თავს აღწევს სიკვდილის ბორკილებს ანუ აქ მატერიაში წრებრუნვის ციკლიდან გადის და მასზედ ვეღარ უფლობს ვერც კარმული წესი და ვეღარც სიკვდილი აფერხებს მის სვლას უკნ მომავალში smile.gif

  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97096 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 22 2013, 01:16 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


QUOTE(nakurtxi var nu damblokavt @ Mar 21 2013, 02:41 PM) *
ნუ რაც გინდა დაარქვი. მე მაქვს ზეთი ცხებული ეკლესიაშიც დავდივარ, ჯვარიც მკიდია გულზე, მაგრამ მაინც ნაძირალა ვარ. biggrin.gif

ასეთ ადამიანებს იესო თეთრად შეფერადებულ საფლავებს ადარებს, გარედან ვიზუალურად, სიმბოლიზმით გადატვირთულ, მოჩვენებით, ყალბ იერს რომ სიკეთისა და სიყვარულის ეტალონად ასაღებენ, შინაგანად კი როგორც საფლავი ძვლებით ისე არიან აღსავსენი მატერიალური უწმინდურებით, ბოროტი ზრახვებითა და ცოდვისმშობი სურვილებით, შენ კი საყვარელო მეგობარო ნაძირალა ვეღარ გამოდიხარ, რადგან ნაძირლები არ აღიარებენ რომ ნაძირლები არიან, შენ ხარ მებაჟე რომელიც თავჩაღუნული იდგა ტაძარში გულში მღიჯს იცემდა და იძახდა: ვაი მე ნაძირალას, ჰო და იცოდე შენ უფრო გამართლებული წახვალ სახლში და სუფთა სინდისით დაიძინებ, ვიდრე ფოჩდაგრძელებული ფარისეველი რომელიც გაიძახის, ყველა შენს მცნებას ვიცავ უფალო და კმაყოფილი ვარ აგერ ამ ნაძირალას რომ არ ვგავარო, არა ხარ შენ ნაძირალა და თუ ხარ კიდევ მაგას ადვილად ეშველება, შველით იმ ნაძირლებს ვერ ეშველებათ ვინც მართლა ნაძირლები არიან და თავებს მამა აბრაამის ბატკნებად ასაღებენ.

  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97095 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 21 2013, 01:19 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


ზეთის ცხება სიმბლურად ამ სულის მიღებას გამოხატავს და ასეთი კი ნაძირალა ვერ იქნება, (ზეთცხებული კი არა სულმიღებული), ხოლო ის ვინც ფორმალური ქრისტიანია , ნამდვილი ქრისტიანი უნდა გახდეს. ის ვინც მოჩვენებითად წმინდანობს, ნამდვილ წმინდანად უნდა იქცეს.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97076 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 21 2013, 12:57 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


წუმპეში გორაობა თქვენზე არ დამიწერია, ასეთი შემთხვევა მონდა მეგობარს ვკითხე, რატომ უკვირთ თქო ადამიანებს როდესაც სულიერ სამყაროებზე ვესაუბრები თქო და ასეთი პასუხი მომწერა, კიი უხეში შედარებაა მაგრამ ფაქტიურად სიმართლეა, წუმპე ეს წუთისოფელია ადამიანებს კი მოწონთ მატერიალური სამყაროს ხორციელი სიამეებით ტკბობა.

რაში გამოიხატება და სხეულში გონში და ფორმებში ასევე თვისებებში, მიუხედავად იმისა რომ უფალი იესო არის ნათელი ნათლისაგან, ანუ წმინდა სული გამოსული წმინდა სულისაგან და ღმერთი ჭეშმარიტი ღვთისაგან მას გააჩნია ასევე სულიერი სხეულიც, გარშემოწერილობა, ფორმა, რაც ამ ღმერთს პიროვნებად ხდის, მის სხეულს აღწერს მოციქული იოანე:

12. მე მივბრუნდი, რომ მეხილა ხმა, რომელიც მესიტყვებოდა, და მიბრუნებულმა ვიხილე შვიდი სასანთლე ოქროსი,

13. ხოლო შვიდ სასანთლეს შორის - მსგავსება კაცის ძისა, რომელსაც ემოსა გრძელი მოსასხამი და მკერდს ერტყა ოქროს სარტყელი;

14. თავი მისი და თმანი - სპეტაკი, როგორც ქათქათა მატყლი და როგორც თოვლი, ხოლო თვალნი მისნი, როგორც ალი ცეცხლისა.

15. ფეხნი მისნი - ცეცხლში გავარვარებული ელვარე რვალი, ხოლო ხმა მისი, როგორც ზათქი მრავალი წყლისა.

16. მარჯვენა ხელში ეპყრა შვიდი ვარსკვლავი და მისი პირიდან გამოდიოდა მახვილი ორლესული, ხოლო სახე მისი, როგორც მზე, სხივმფინარი თავისი ძალით.

17. ვიხილე თუ არა, მის ფერხთით დავვარდი, როგორც მკვდარი, ხოლო მან თავისი მარჯვენა დამადო და თქვა: ნუ გეშინია, მე ვარ პირველი და უკანასკნელი;

აქ ის აღწერს იესოს დიდებული სულიერი სხეულით.

სხეული გააჩნია მამა ღმერთსაც, თორა გვამცნობს:

11. პირისპირ ელაპარაკებოდა უფალი მოსეს, როგორც კაცი ელაპარაკება კაცს. მერე ბრუნდებოდა ბანაკში. მისი მსახური, იესო ნავეს ძე, ყმაწვილი კაცი, არ შორდებოდა კარავს.

18. თქვა მოსემ: მახილვინე შენი დიდება.

19. თქვა ღმერთმა: ჩამოვატარებ მთელს ჩემს სიდიადეს შენს წინ და მოვუხმობ უფლის სახელს შენს წინაშე. შევიწყალებ, ვინც შესაწყალებელია, და შევიტკბობ, ვინც შესატკბობია.

20. თქვა: ვერ შეძლებ ჩემი პირის ხილვას, რადგან ისე ვერ მიხილავს ადამიანი, რომ ცოცხალი დარჩეს.

21. თქვა უფალმა: აჰა, ადგილია ჩემთან. დადექი კლდეზე.

22. როცა ჩაივლის ჩემი დიდება, კლდის ნაპრალში მეყოლები და ვიდრე არ ჩავივლი, ხელი მექნება შენთვის აფარებული.

23. როცა ხელს მოგაშორებ, ჩემს ზურგს დაინახავ, პირი კი უხილავი იქნება.

ასე რომ სხეული, ფორმა და ა.შ მამა ღმერთსაც აქვს, ყველა ის ატრიბუტი რაც პიროვნულობის განცდას ქმნის, მაგრამ არსებობს ღმერთი ჭეშმარიტი, სული უსხეულო, უსახელო და პირველსაწყისი, ნათელი, ყოვლადძლიერი, ყოვლისშემძლე და ყოვლისაღმვსები, ყოვლისმცოდნე და ყველგანმყოფი, "სულიწმინდა". ეს არის ის სული რომლის გმობაც მიუტევებელია, ეს არის ის სული რომელიც გამოვლინდა მამით, იესოთი, შენით, ჩემით და 7 მილიარდი სხვათი, პლანეტებითა და სამყაროებით, ეს არის სული პირველმიზეზი, ჰო და სხვაობა ჩვენსა და იმას შორის ვისაც რმერტს ვეძახით, მხოლოდ სხეული და დროებიტი მდგომარეობაა.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97072 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 21 2013, 10:58 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


QUOTE(tikoroma @ Mar 21 2013, 10:29 AM) *
Dakaray
მარადიულობა არ მხიბლავს ჯერ, სანამ არ გავიცნობ იმ სამყაროს, სადაც უნდა ვიყო მარადიული.

მე რაც შემეხება, დაბნეული არ ვარ, უბრალოდ მაინტერესებს ვინ ვარ, რომელი ვარ მაგ დროს biggrin.gif რა შუაში იყო ბნელი და ნათელი ძალების ბრძოლა ვერ მივხვდი


ამას წინათ ერთმა ჩემმა მეგობარმა ასეთი რამ მომწერა:

ზოგადად ადამიანს ურჩევნა შეჩვეულ "წუმპეში" გორაობა,ვიდრე შეუჩვეველ "სამოთხეში" გადაბარგება.

რომ დავუფიქრდი მის სიტყვებს მივხვდი რომ მართალს იძახდა, ის სამყარო კი რომ გაიცნო ბარიერი უნდა გადალახო სულიერსა და ფიზიკურ სამყაროს შორის არსებული ბარიერი.

დაბნეულობა სწორედ ესაა რომ არ იცი და გაინტერესებს თან ვერ ხვდები თან გსურს.

ბნელი და ნათელი ძალების ბრძოლა კი იმ შუაშია რომ ეს ბრძოლა მიმდინარეობს ნებისმიერ ადამიანში და თავში სწორედ ეს არის, არასრულყოფილები ვართ რადგან ბრძოლაში ვართ, სრულყოფილი გამარჯვებულია, ამ ბრძოლაში იწრთობა ადამიანი ძლიერ ღმერთად................ ეს ბრძოლა თუ წააგე, შეუძლებელია იმ ციხიდან გაღწევა რასაც მატერიალური სამყარო ქვია, ვინაიდან მუდამ აქ დაგცემენ და თან ამნეზიით რაც ყველაზე დიდი უბედურებაა.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97069 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 21 2013, 02:51 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


ამით ის შეიცვალა რომ მივხვდი ის დრო მცირედი რომელიც შანსის სახით მომეცა, საკუთარი ხორციელი სურვილების ასრულების დევნაში კი არ უნდა გავფლანგო არამედ ცათა სასუფევლის საძიებლად. სურვილი მოდის აისრულებ, ქრება, მერე ისევ ჩნდება ისევ აისრულებ ქრება, მერე კვლავ ჩნდება და ა.შ სიკვდილამდე ჰო და აბა აზრი? ამაოებაა ყველაფერი როდესაც ფინალი სიკვდილია რა სარგებელი აქვს კაცს მთელი ქვეყნის დიდება მოიხვეჭოს და სიცოცხლე დაკარგოს? მკვდარს რად უნდა ამაქვეყნიური სიამენი? მე კი როგორც პოტენციური მკვდარი ვცდილობ ჯერ მარადისობაში ვუზრუნველვყო საკუთარი სიცოცხლე და შემდეგ ვიზრუნო ტკბობაზე, ასე უფრო ლოგიკურად და აზრიანად მიმაჩნია, ასე ამაოება აღარ არის ადამიანის მცდელობა, ისე კი როგორც კაცობრიობა შვრება ამაოებაა, რადგან მეფე და პაიკი ბოლოს ერთ ყუთში იყრება საფლავში. მე კი რაღაც არ მხიბლავს სიკვდილი, არა ისე არ გამიგოთ რომ თიტქოს მეშინია, კარგად გამიგეთ აი ახლა ამ წამს რომ გავნადგურდე ეს პირიქით შვება იქნება, მაგრამ სანამ ვცოცხლობ აქ მსურს აზრიანად ვიცოცხლო და მომავალი სიცოცხლე უზრუნველვყო, რათა კვლავ არ მოვხვდე იმ სულთა წრებრუნვის ციკლში რასაც რეინკარნაცია ქვია და ასე დაუსრულებლად არ ვიბუქსაო აქ მატერიაში.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97051 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 21 2013, 02:34 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


მსგავსი განცდები მქონდა სწორედ მეც და ეს იმის ბრალია რომ ადამიანში მხოლოდ წმინდა სული კი არა წყვდიადის სულიცაა, უფრო სწორედ კი თითქმის 99,9% ბნელი უარყოფითი სულით არის აღსავსე, ამაზედ საუბრობს სწორედ იესო, როდესაც ამბობს: "თუ ნათელი, რომელიც შენშია ბნელია, სიბნელე რაოდენ დიდი იქნება"? აი საკუთარ თავში ამ ბნელის დათრგუნვით ზრდი ნათლის სულს, ან პირიქით და შესაბამისად გერქმევა ძე, ნათლის ან წყვდიადის, მე კიდევ ვხარობ რომ აღარ ვარ წყვდიადის ძე თუმცა ვიყავი ძალიან დიდ ხანს და ეს საჭირო იყო. ისევე როგორც საჭიროა შენი დაბნეულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს საჭიროა......................
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97049 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 21 2013, 01:13 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


სულს ეგო არ აქვს სხეულს გარეთ ის ყოვლისმომცველია, ეგო ანუ პიროვნულობა რომ შეიძინოს მას სხეული ჭირდება, სხეულს მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში იქნება ის ფიზიკური, ასტრალური ატმანური თუ როგორიც არ უნდა იყოს და რა ფორმისაც არ უნდა იყოს სულთან ერთად ქმნის ეგოს, ანუ პიროვნულობის განცდას, აქედან გამომდინარე როდესაც უფალთან ერთობაზე ვსაუბობ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ისინი (ქრისტე, იაჰვე, ვიშნუ და აშ......) პიროვნულად შევა ვინმეში, ეს ნიშნავს იმას რომ ამ სხვადასხვა პიროვნებებს ერთი სული აქვთ, უფრო სწორედ თავად არიან ამ სულის სხვადასხვა გამოვლინებები, გაინტერესებთ მიგრძვნია თუ არა ჩემში წმინდა სული? საინტერესო კითხვაა, შევეცდები მაქსიმალურად გასაგებად გადმოვცე ჩემი განცდები, მე ვიგრძენი რომ ეს სული კი არ არის ჩემში, როგორც ნაწილი არამედ თავად ვარ ეს სული, რომელიც ჩემს შემთხვევაში, ხორციელ სხეულში გამოვლინდა, ძალიან სერიოზული განცდაა ეს და გასაცხადებლად ცოტა სახიფათოც, ათასი კითხვა გაუცნდება სხვას იტყვიან ასეთი მხოლოდ ქრისტე იყო განკაცებული ღმერთი და ა.შ თუმცა მე ვგრძნობ სხვაობას ჩემსა და ქრისტეს შორის და ეს სხვაობა მდგომარეობს შემდეგში: ის ნებაყოფლობით გათვიცნობიერებულად დაეშვა მატერიაში, რაც შემეხება მე დავეცი, გამომაძევეს, ამ დაცემის მიზეზი მიწერია, ამ სულის უზენაეს გამოვლინებას ვთქვათ ებრაელთა ღმერთს იჰვჰ-ს გავუტოლე თავი, ნაადრევად მოვინდომე იმ ტახტის დაკავება რომელზე აღსაყდრების უფლებაც შურითა და რქებით კი არა სიყვარულის საქმეებით უნდა მოიპოვოს ნებისმიერმა, ჰო და ასეთ სულიერ სეპარატისტად ანუ მიწად ვიქეცი ადამიანად და ეს სასჯელია იმისთვის ვინც აცნობიერებს საიდან სად დაეცა, კი არ დაეშვა მისიით, არამედ დაეცა. თუმცა შანსი აღზევებისა კვლავ არსებობს და ამ შანსს მე ვთვლი რომ იესო ქვია, არა ორთოდოქსნი, არა კატოლიკენი, არა ის არა ეს სექტა არამედ იესო და მისი მოძღვრება, რჯული სიყვარულისა, ყოველგვარი ადამიანური დანამატების გარეშე.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97047 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 20 2013, 03:06 PM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


QUOTE(td......... @ Mar 20 2013, 02:09 AM) *
Dakaray
სდაა მერე პიროვნება და კაი ცხოვრება...

წავედი მივეგდო, თორე წუწუნის ტალღამ ამიტანა...

მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ყველას!


უფალთან ერთობა იმას არ ნიშნავს რომ იეღოვა შეგისრუტავს და თავის თავში გაგაერთიანებს, ერთი სულის ქონა ერთი და იგივე პიროვნებას არ ნიშნავს. შენც და ყველა ნათლის გამოვლინება სხვადასხვა პიროვნებები ხართ ერთი ხართ სულით და ვინაიდან არსით სული ხარ ეგო მეორე პლანზე იწევს, მაგრამ მაინც არსებობს, თორემ აღარ შეიქმნებოდა ქმნილება და იქნებოდა ის სული ისე, როგორც მანამდე იყო სანამ ეგოებში გამოავლენდა საკუთარ თავს.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97023 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 20 2013, 01:03 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


QUOTE(td......... @ Mar 20 2013, 01:53 AM) *
Dakaray
მაგას დაუკითხავადაც მაკლებენ. მე სხვა გადასახადებზე ვამბობ...

აჰა, პრიმიტიულ კომუნალურებს სცილდება თქვენი შეშფოთება და კარმულ ვალებზე განგაშობს? როგორ ვერ მივხვდი აქამდე მე უბირმა, ასეთ ვალებზე ნათქვამია, შეურიგდი ძმას, რომ არ გადაგცეს მსაჯულს, მსაჯულმა მსახურს და არ ჩავარდე სატუსაღოში, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ ვერ გამოხვალ იქიდან სანამ უკანასკნელ დოლარს არ გადაიხდი, ასე რომ სატუსაღოში ვართ უკვე ეხლა კი მწვანეთა ხდის პროცესია, სულ უნდა ამოვიფხიკოთ ჯიბეები და გადავიხადოთ ვალი თორემ ვერ გავალთ ილუზორული ციხიდან თავისუფლებაზე, ან კიდევ ისეთი პიროვნება უნდა ვეძებოთ ვინც ჩვენს მაგიერ გადაიხდის ამ ვალს და გაგვათავისუფლებს.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #97000 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 20 2013, 12:50 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


QUOTE(td......... @ Mar 20 2013, 01:49 AM) *
სიკვდილს ვინ ჩივის, გადასახადებს რა ვუყოთ?!

ვაუჩერი მოითხოვე, გიგიმ იცის რაც ჭირდება ხალხს.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #96992 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 20 2013, 12:49 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


QUOTE(earth @ Mar 20 2013, 01:44 AM) *
Dakaray
ყველანი იმ მაღალი სულის ფრაგმენტები, ანუ ნაწილაკები ვართ, თუმცა დაყრუვებულ-დაბრმავებული.
სულიწსმინდა ღმერთი ისეთი დიდი რამაა ერთ ადამიანში არ თავსდება, ის ყველაშია. ჩვენი ცხოვრება სწორედ მაგისათვისაა, რომ ის რაც ჩვენშია ვიპოვოთ. არც თუ ისეთი ადვილია ამის გაკეთება...
დიახ არის შენში ის მაღალი სული, მაგრამ არა მარტო შენში smile.gif
teepurple შენშიც wink.gif


კი ეს ასეა და სწორედ მაგის ახსნას ვცდილობ, ექსკლუზიურად ჩემში არ მგონია მხოლოდ წმინდა სული, ის ყველაშია, უფრო სწორედ ყველაა მისი ტაძარი. ხოლო როგორც იტყოდა ვინმე მოციქული პავლე და მე მას ვეთანხმები ამ შემთხვევაში.

"ის ვინც უფალს უერთდება, ერთი სულია მასთან ერთად".
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #96991 · Replies: 872 · Views: 255,877

Dakaray
Posted on: Mar 20 2013, 12:44 AM


WHITE soul
Group Icon

Group: Members
Posts: 57
Joined: 18-June 12
Member No.: 6,835


QUOTE(teepurple @ Mar 20 2013, 01:32 AM) *
Dakaray
შენ გინდა მითხრა რომ ახლა ღმერთს ველაპარაკები და თანაც შენობით მოვმართავ? ohmy.gif
რას სჩადი თიფარფლ!
ისა და აქამდე რატომ გქონდა დავიწყებული რომ ღმერთი იყავი? ანუ აქამდე ჩვენ უღმერთოდ ვიზრდებოდით?

კი შენ ღმერთს ელაპარაკები და თან მხოლოდ ჩემს შემთხვევაში კი არა, ნებისმიერ არსებასთან საუბრისას.
აქამდე იმიტომ მქონდა დავიწყებული რომ ერთხელ შევცოდე, განვიზრახე ზეცად ავხდები უზენაესს გავუთანაბრდები თქო, ჰო და ეს ჩემი კი არა მისი სურვილით უნდა მომხდარიყო თავის, მე ფეხმა თავობა განვიზრახე ჰო და ჩემი ადგილი მომიჩინეს მატერიაში, აი ასე დავეცი, მაგრამ ფეხი რომ ვარ ის იმას არ ნიშნავს რომ სხეულს არ ვეკუთვნი, პერსპექტივაც მაქვს თავი გავხდე და გავხდები კიდეც ადამიანის განვითარება ეს ისეთივე გარდაუვალია, როგორც სიკვდილი და გადასახადები.
  Forum: ეზოთერული განყოფ... · Post Preview: #96988 · Replies: 872 · Views: 255,877

3 Pages V   1 2 3 >

New Posts  New Replies
No New Posts  No New Replies
Hot topic  Hot Topic (New)
No new  Hot Topic (No New)
Poll  Poll (New)
No new votes  Poll (No New)
Closed  Locked Topic
Moved  Moved Topic
 

Lo-Fi Version Time is now: 22nd January 2022 - 12:09 AM